REFERANSEPROSJEKTER SOM VENTILASJONSENTREPRENØR UTF./PRO

2010: Senja avfall gnr.46, bnr.394, Utf/Pro               Luftmengde 7200m3/h  
2011: Blomli barnehage gnr.44,bnr.678,613,605 Utf/Pro Luftmengde 8500m3/h
2012: Fk senja gnr.58, bnr.42, Utf/Pro Luftmengde 6000m3/h
2012: Ek.Automasjon, Cetho eiendom gnr.48, bnr.105,217 Utf/Pro Luftmengde 7000m3/h
2013: Arctic filet gnr.24, bnr.266, Utf/Pro                 Luftmengde 3500m3/h
2014: Rådhuskvartalet gnr.44, bnr.191 Utf/Pro          Luftmengde 6000m3/h
2014: Skibotn Rehabilitering  gnr.45, bnr.2,66 Utf/Pro Luftmengde 16000m3/h
2014: Oddli as  gnr.54, bnr.440 Utf/Pro                    Luftmengde 15000m3/h
2015: Napoleon Finnsnes as gnr.47, bnr.46 Utf/Pro Luftmengde 30500m3/h
2015: Cetho eiendom as gnr.48, bnr.105,217 Utf/Pro Luftmengde 25500m3/h
2016: Refa Brygger, Euronics  gnr.44, bnr.7 Utf/Pro Luftmengde 16000m3/h
2017: Refa Brygger, Møbelringen gnr.4, bnr.7 Utf/Pro Luftmengde 36800m3/h
2017: Mitra as, gnr.44, bnr.453,874,950 Utf/Pro       Luftmengde 20000m3/h
2017: Tranøy komune, vikstranda skole gnr.21,bnr.100 Utf/Pro Luftmengde 15000m3/h
2017: Tranøy komune, Tranøy sykehjem Utf/Pro           Luftmengde 19000m3/h
2018: Frontruta Bilglass, gnr.46, bnr.603 Utf/Pro     Luftmengde 6000m3/h
2018: Frovåg brygge(Senja fjordhotell) utf/pro        Luftmengde 9000m3/h
2018: Senja vg. skole  utf/pro Luftmengde 4500m3/h

05.06.2018